top of page

Samlingslokal i Bara

Uppdaterat: 26 aug. 2020


Tycker du också att vi behöver en samlingslokal i Bara?


Hjälp till i så fall genom att stödja förslag nr 16653 på kommunens hemsida!

Glöm inte att alla personer i familjen kan hjälpa till genom att rösta. Ju fler röster, desto bättre!
Det är PRO medlemmar som väckte frågan i en tidningsartikel i SDS. Barabornas ordförande går - efter avstämning- vidare med deras idé.


Nedan kommer förslaget i sin helhet.


"Bara behöver en ny samlingslokal värt namnet. En lokal, som kan användas mångsidigt, precis som den rivna Barakulien.


När Bara Centrum byggdes mot slutet av 60-talet, var det en självklarhet att en sådan lokal skall inkluderas i byggnaden. Den gav möjlighet till allt: från teater till privata fester, från loppis till kursverksamheter. Hyran var rimlig, syftet med lokalen var inte att tjäna pengar, utan att tjäna baraborna.


Nu, efter 50 år, när befolkningen har ökat till det fyrdubbla (från 400 till 1600 familjer), nu har vi ingen samlingslokal. Vi hänvisas till Kuben och till Spångholmsskolans matsal. Tillgängligheten är mycket begränsad i dessa lokaler eftersom skolan använder dem. Dessutom:

  1. Kuben är en sporthall. Den är inte utformad för att användas till mycket annat. Bl.a. har den inget kök, vilket är en förutsättning för en samlingslokal.

  2. Det finns säkert skolmatsalar som är lockande för att hyras för privata fester, danskurser föreningsträffar mm, Spångholmsskolans matsal tillhör inte den kategorin.

Så, mitt förslag är att när vårdcentralen flyttar till nya lokaler, befintlig vårdcentral byggs om för att återge baraborna lämplig och värdig möjlighet till social samvaro.


Tillfället är unikt, det bör inte missas!"

Comments


bottom of page