seagulls

Fågellivet i Bara

Besök Henrik Nordholms hemsida om du vill läsa om fågellivet runt Bara!


Han inleder så här:
”Området runt Bara är riksintresse för naturvård på grund av de geologiska formationer
som skapats när inlandsisarna drog sig tillbaka. Det består av ett böljande landskap med
kullar och småvatten. Här är bördig jordbruksmark, skogar, mossar, våtmarker som lockar
till sig en mångfald av arter från amfibier till fåglar.
Just vid Bara är denna dödistopografi extra tydlig!
I samhället finns det stora trädgårdar, parker och grönytor som också erbjuder skydd för t
ex småfåglar. Och just i Bara's trädgårdar trivs samhällets hornugglor.”

Om oss

En förening för alla oss som bor i Bara.

Barabornas intresseförening är en förening för alla oss som bor i Bara. Ideell förening sedan 1967 med syfte att bevaka, påverka och skapa trivsel för Baras invånare, samt tillvarata våra intressen.

Nyhetsbrev 

Prenumerera och håll dig uppdaterad.

  • Facebook

Copyright ©2020 All rights reserved