image8_edited.jpg
Om oss

En förening för alla oss som bor i Bara.

Barabornas intresseförening är en förening för alla oss som bor i Bara. Den bildades 1967 då den moderna Bara började växa fram. Föreningen hette då Värby Villastad.  Syftet var och är fortfarande att bevaka, påverka och skapa trivsel för Baras invånare, samt tillvarata våra intressen.

Nyhetsbrev 

Prenumerera och håll dig uppdaterad.

  • Facebook

Copyright ©2020 All rights reserved