top of page

Gemensam elupphandling

Det är rekordstort intresse för vår gemensamma elupphandling. Information med intresseförfrågan la vi i alla brevlådor. Anmälningstiden utgår imorgon.

En upprepning följer här, ifall någon skulle ha missat den.


Vårt elavtal med E.ON löper ut 2022-06-30. Detta treåriga elavtal har varit en god affär för oss Barabor. Det är svåra tider på elmarknaden, men vi kommer att göra allt för att även nästa period ska vara lönsam.


Så här gör vi upphandlingen

Vi samlar in medlemmarnas intresseanmälan och gör en förfrågan till leverantörer om leverans av vårt samlade energibehov. Ju större mängd el vi upphandlar, desto bättre pris bör vi få. Vi utvärderar anbuden och väljer det mest förmånliga erbjudandet. Den utvalda leverantören får listan över medlemmar som har anmält sitt intresse. Leverantören kommer sedan att skicka ett förslag på kontrakt i enlighet med anbudet till varje Barabo på listan.

Vi kommer att informera på vår hemsida www.baraborna.se samt via e-post om leverantör, pris och villkor när vi valt leverantör. De medlemmar som inte har e-postadress kontaktar vi personligen på annat sätt. Detta beräknas ske i månadsskiftet april/maj.


Intresseanmälan senast den 31 mars

Lämnar du intresseanmälan till vår gemensamma upphandling måste du vara medlem. Du kan anmäla dig till el upphandlingen genom att skicka ett e-postmeddelande till baraborna@outlook.com med rubriken Upphandling el och ange namn, adress, telefon, samt beräknad årsförbrukning i kWh. Vi kommer att bekräfta varje mejl. Behöver du personlig kontakt, ring Ibi Toth 0707 22 88 46. OBS! Detta är en intresseanmälan som inte är bindande.

Du behöver inte ingå avtal med leverantören som vi väljer om du inte gillar upphandlingens resultat.

Comments


bottom of page