top of page

Busslinje 150

På tidigare årsmöte fick vi i uppdrag att försöka förbättra vår bussförbindelse. Vi började med att samla in Barabornas synpunkter, sammanställa och sålla dessa. På så sätt tog vi fram de punkter som vi, som förening kunde stå för.


Våra två brev till Skånetrafiken kan ni läsa under fliken Förening – Dokument & protokoll – Skrivningar till kommun mm. Se dessa dokumenten längs nere på listan.


Vi hade möte med kommunens trafikingenjör och tekniska chef i februari. Det visade sig att kommunen är inne på samma tankar som vi: att flytta Linsbo hållplats lite mot Malmö, från utkanten av byn till mer bebott område, kanske till korsningen med Torups vägen. Detta kan gå fort, förhoppningsvis senast 2024. Renoveringen av befintlig hållplats är en långdragen, byråkratisk fars (omöjligt att förstå och acceptera). På mötet fick vi även reda på att Skånetrafiken ursprungligen ville lägga ner ”slingan” genom byn, så att all buss 150 skulle köra enbart på Malmövägen. Kommunen fick kämpa hårt för att förhindra detta!


Därmed anade vi att vårt försök blir lönlöst, men tryckte på i alla fall att barabornas högt prioriterade fråga är att flera bussar kör slingan genom byn, helst en/halvtimme. Det skulle innebära att ytterligare 8 avgångar från Klågerup skulle göra det istället för att köra rakt fram på Malmövägen, samt 8 avgångar från Vellinge.


Skånetrafikens senaste och utförliga svar kan ni läsa nedan.

Vi betraktar härmed vårt uppdrag som fullföljt, men vi kommer att följa utvecklingen.


Lite intressant att veta: statistiken visar att ”slingan” har oförändrat antal resenärer, bussresandet totalt har ändå ökat pga baraborna som använder bussarna som kör på Malmövägen.


2023 04 21

Här kommer svar från ansvarig trafikutvecklare på det senaste brevet från Baraborna:


Fråga 1 och 2 (busstäthet och Linsbo hållplats) Vi fasthåller om att inga fler turer inom Bara kommer sättas in i dagsläget, då det just nu pågår framtagande av en Åtgärdsvalsstudie för väg 841 Klågerup – Malmö. Åtgärdsstudien identifierar eventuella brister på väg 841 mellan Klågerup och Malmö gällande trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet, både längs vägen och i korsningspunkterna, och särskild fokus läggs på kollektivtrafik och oskyddade trafikanter. Brister i utredningsområdet har sammanställts för olika delsträckor och därefter har åtgärdsförslag tagits fram. I Åtgärdsvalsstudien har åtgärdsförslag tagits fram både för slingan inom Bara samt hållplats Linsbo.

Åtgärdsvalsstudien är i slutskedet och kommer inom närtid vara klar för publicering. Därefter är det möjligt att ta del av de åtgärdsförslag som är framtagna.

Fråga 3 (resande till Svedala)

Vi tar med oss önskemålet om en avgång på morgonen mellan Bara och Svedala på helgdagar.

Fråga 4 (hållplats Malmö C norr)

För avstigande från Bara/Klågerup så kan vi bara instämma med att hållplatsstolpen ser ut att vara felplacerad. Det kommer lyftas med Malmö stad för att se om det går att flytta fram hållplatsstolpen så det går att komma förbi med barnvagn och rullator utan att behöva ta sig ner på körbanan.

För påstigande till Bara/Klågerup så är detta ett känt önskemål som har lyfts flera gånger. Anledningen till att inget väderskydd kan sättas upp just nu handlar om prioriteringar där fokus snarare ligger på permanenta ombyggnationer än tillfälliga. Hela Nyhamnen kommer byggas om och linje 150 kommer på sikt eventuellt trafikeras på Carlsgatan.


Comments


bottom of page