top of page

Aktuella nyheter

Vi hade ett trevligt och konstruktivt årsmöte, tack för alla deltagare!

Vi anlitades av Baraborna att fortsätta ansträngningarna hos Skånetrafiken för att förbättra busslinjen 150. Resultatet kan ni läsa under fliken Våra dokument- Skrivelser.


Snart är fi färdiga med att dela ut i brevlådorna (förutom i samfälligheterna) intresseförfrågan om gemensam upphandling av el och gas. Ifall vi har missat någon brevlåda, så här kommer informationen.


bottom of page