top of page

Midsommar 2020

2020

Årets firande var annorlunda på grund av covid-19.
Det gick inte att hålla oss till traditionen att bjuda till by-gemensamt firande runt midsommarstången.
Vi klädde ändå vår ståtliga midsommarstång för att glädja alla barabor!

bottom of page