Aktuellt

Vi samlar ris till vår gemensamma bål som tänds kl 20.00 vid Svansjön. Har du något vårklipp som du vill bli av med, ring Göran Högbo 0724 41 41 15.


OBS! Underlätta hämtningen och bål bygget genom att bunta riset med snöre i hanterbara knippen, tack! Grenarna får inte vara grövre än 3 cm.

Vi hämtar riset från kl 12.00 den 30/4. Ni behöver inte vara hemma då, men placera knippen nära gatan, tack!

Det är rekordstort intresse för vår gemensamma elupphandling. Information med intresseförfrågan la vi i alla brevlådor. Anmälningstiden utgår imorgon.

En upprepning följer här, ifall någon skulle ha missat den.


Vårt elavtal med E.ON löper ut 2022-06-30. Detta treåriga elavtal har varit en god affär för oss Barabor. Det är svåra tider på elmarknaden, men vi kommer att göra allt för att även nästa period ska vara lönsam.


Så här gör vi upphandlingen

Vi samlar in medlemmarnas intresseanmälan och gör en förfrågan till leverantörer om leverans av vårt samlade energibehov. Ju större mängd el vi upphandlar, desto bättre pris bör vi få. Vi utvärderar anbuden och väljer det mest förmånliga erbjudandet. Den utvalda leverantören får listan över medlemmar som har anmält sitt intresse. Leverantören kommer sedan att skicka ett förslag på kontrakt i enlighet med anbudet till varje Barabo på listan.

Vi kommer att informera på vår hemsida www.baraborna.se samt via e-post om leverantör, pris och villkor när vi valt leverantör. De medlemmar som inte har e-postadress kontaktar vi personligen på annat sätt. Detta beräknas ske i månadsskiftet april/maj.


Intresseanmälan senast den 31 mars

Lämnar du intresseanmälan till vår gemensamma upphandling måste du vara medlem. Du kan anmäla dig till el upphandlingen genom att skicka ett e-postmeddelande till baraborna@outlook.com med rubriken Upphandling el och ange namn, adress, telefon, samt beräknad årsförbrukning i kWh. Vi kommer att bekräfta varje mejl. Behöver du personlig kontakt, ring Ibi Toth 0707 22 88 46. OBS! Detta är en intresseanmälan som inte är bindande.

Du behöver inte ingå avtal med leverantören som vi väljer om du inte gillar upphandlingens resultat.

Föredrag om att spara el i hemmet, solceller och hemmaladdning av elbilar

Vi bjöd in Sara Östberg och Jörgen Andersson, energi- och klimatrådgivare i Svedala kommun att fördjupa sig i dessa högaktuella ämnen. Föredraget kunde inte genomföras på årsmötet, men nu har vi chans att träffa två experter personligen, lyssna och ställa våra frågor!

Busslinje 150, erfarenheter

På årsmötet föreslogs det att vi kontaktar Skånetrafiken för att försöka förbättra vår nya busslinje. Styrelsen åtar sig denna uppgift och vill därför samla in Barabornas erfarenheter om Buss 150. Ni är välkomna att bidra till detta på mötet!


Vi bjuder naturligtvis på kaffe och kakor. Inga föranmälan behövs. När? Onsdagen den 30 mars, kl 18.00 Var? Spångholmsskolans matsal. OBS! Ingång från södra gaveln. Se bilden. Kan vara svårt att hitta, men det finns en gruslagd stig som leder till dörren mellan byggstaketen.

Hjärtligt välkomna! önskar Styrelsen