top of page

Valborgs fackeltåg nära till Baraborna

Sex olika fackeltåg kommer att starta kl 20.00 på Valborgsmässoaftonen. Dessa kommer att passera stora delar av byn under ca en timme. Håll utkik, vinka till oss, tänd era ljus, och hälsa våren välkommen tillsammans med oss!


Comments


bottom of page