top of page

Upphandling av luft-vattenvärmepump

Intresset var över förväntan för att gemensamt köpa luft-vattenvärmepump och därmed skrota våra gaspannor. Det är 46 husägare som har anmält sig! I förberedelserna tog vi kontakt bl. a. med kommunens energirådgivare, som gav oss goda råd vad vi ska tänka på.  

Vi skickade idag offertförfrågan till 7 leverantörer i Malmö med omnejd. Vi väljer inte märke, vi inväntar vad som rekommenderas och erbjuds av leverantörer. Det handlar inte bara om värmepumpens egenskaper, det är erbjudandet i sin helhet inkl. all kringutrustning, installation, service och garanti som ska utvärderas.

Vi beräknar bli färdiga med utvärderingen inkl. ev. följdfrågor innan slutet av april.

Vi tackar för barabornas tillit och hoppas att alla blir nöjda med resultatet!Comments


bottom of page