top of page

Säkerhets- och beredskapsfrågor i Bara. Information på vårt årsmöte

Uppdaterat: 15 feb. 2023

Välkomna till årsmöte måndagen den 27 februari kl 19.00 på Värbygården!

Vår inbjudna gäst är Karl Dannestam, Säkerhets – och beredskapschef i Svedala kommun med ansvar även för trygghetsvärdarna. Han hanterar många frågor som är aktuella idag och är säkerligen av intresse för oss, Baraborna.

Ca kl 20.00 bjuder vi på kaffe med de berömt goda, saftiga kakorna från Frasetti och påbörjar vårt årsmöte.


Verksamhetsberättelse 2022 hittar ni här på vår hemsida, se flik Förening - Dokument & Protokoll - Verksamhetsberättelser. Dagordningen följer stadgarna, se flik Förening - Dokument & Protokoll - Stadgar, § 10. Dessutom behandlar vi dagordningspunkter enligt nedan:

  • Budget 2023

  • Stadgeändringsförslag

  • Återkoppling angående buss 150

Styrelsens stadgeändringsförslag diskuterades på höstens medlemsmöte. Dessa resulterade i förslag enligt nedan:

  1. Förtydligande av §10, punkt 10 Firmatecknare för föreningen, två styrelsemedlemmar i förening eller ordförande och kassör var för sig

  2. Utvidgning av §3 Föreningens medlemmar är boende i Bara med närområde

  3. Tillägg i §5 Årsmötet utser valberedning

  4. Därmed tillägg i §10 Val av valberedning

Comments


bottom of page