top of page

Hur skapas pengar? Varför är det viktigt?

Uppdaterat: 11 okt. 2022


Under coronakrisen har det skapats enorma mängder pengar. Sveriges penningmängd har ökat med 635 miljarder under 2020, det är en ökning med 19,2%! (SCB:s uppdaterade statistik) Hur går det egentligen till när nya pengar skapas? Och var har alla nya pengar hamnat någonstans?

Det blir ämnet för höstens medlemsmöte. Vi bjöd in den ideella föreningen Positiva pengar att ge oss inblick i dessa frågor.

Efter föredraget tar vi upp förslag till tre stadgeändringar. 1. Förtydligande av §10, punkt 10

Firmatecknare för föreningen, två styrelsemedlemmar i förening eller ordförande och kassör var för sig

2. Utvidgning av §3

Föreningens medlemmar är boende i Bara med närområde

3. Tillägg i §5

Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och valberedning


Vi bjuder på kaffe, te och våra berömda, goda kakor, dessutom lottar vi ut tre presentkort till våra lokala handlare bland deltagarna!!!


Tid: Måndagen den 7 november kl 18.00

Plats: Värbygården

Avgift: Gratis till medlemmar. Medlemskap kan köpas på plats (80 kr/hushåll och kalenderår)


Varmt välkomna!

Comments


bottom of page